Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Tin Buồn: Bạn Mai K 2/13 SPVL vừa từ trần.

Tin Buồn: Bạn Mai K 2/13 SPVL vừa từ trần.

Được tin Bạn Trần thMai Lớp 2/13 SPVL Bà xã của Phú Vinh Lớp 4/12 SPVL Hiện ở tại TP Bến Tre, sau cơn bệnh nặng vừa qua đời. Gia đình SPVL vô cùng thương tiếc. Kính báo quí bạn hữu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long