Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng một 2017

Tin Buồn: Bạn Mai K 2/13 SPVL vừa từ trần.

Được tin Bạn Trần thMai Lớp 2/13 SPVL Bà xã của Phú Vinh Lớp 4/12 SPVL Hiện ở tại TP Bến Tre, sau cơn bệnh nặng vừa qua đời. Gia đình SPVL vô cùng thương tiếc. Kính báo quí bạn hữu.


Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long