Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng sáu 2013

HUYNH VAN HUU 4 k 8 myhoashop@hotmail.com

Huu Huynh Van <myhoashop@hotmail.com>
27 / 6
 
Toi ten HUYNH VAN HUU la giao sinh lop4 khoa8 (1969/1971)
Dia chi 27 duong 30/4 An Ninh 1 Thi tran KeSach Huyen Ke Sach
Tinh Soc Trang
Dien Thoai  0907 721 368
Email  myhoashop@hotmail.com
            myhoashop@yahoo.com
Kinh goi loi tham hoi thay co cu va cac ban dong mon lop4 khoa8 truong
Su Pham Vinh Long
Rat mong lien lac duoc voi cac thay co va ban be cu thoi con di hoc
Kinh thu
 
 
 

Chúc Mừng Gia Đình Sư Phạm Long An Lần 9 Thành Công


Họp Mặt Lần Thứ 9 Gia Đình Sư Phạm Long An được tổ chức tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - Ngày 16-6-2013 ( cơ sở cũ của trường Sư Phm Quốc Gia Long An).


Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image


Image

Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image 

Image 

Image

Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image
Image 


Image


ImageImage

Image 

Image


Image 

Image


Image


Image 

Image


Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image


Image 

Image


Image 

Image 

Image


Image 

Image


Image

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long