Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Trường Sư Phạm Qui Nhơn

Trường Sư Phạm Qui Nhơn


Giới thiệu một ít về trường Sư Phạm đồng môn Quy Nhơn
Người anh em sanh đôi với trường Sư phạm Vĩnh Long


 Trước và trong lớp học

Nội trú chắc là nữ


  
Nhìn kỹ đi không có lấy hình cầu thang của trường Sư Phạm Thực Hành ở Vĩnh Long gắn vô đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long