Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng mười một 2015

Tin họp mặt 2015 Vào lúc 09 giờ sáng ngày Chủ nhật 15/11/2015 tại trường CĐSPVL số 75 Nguyễn Huệ ( trường Sư phạm Vĩnh Long cũ ), khoảng 250 Cựu Giáo sư, Giáo sinh, Sinh viên Sư Phạm Vĩnh Long đã họp mặt thường niênm

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long