Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng chín 2014

Bùi Thị Hướng K11 Lớp 2.9

Chào mọi người!
Tôi là Bùi Thị Hướng K11 Lớp 2.9 (1972-1974) tìm bạn học cùng lớp.

- Chị Liễu, Ánh Nguyệt , Thu Nguyệt, Kim Nguyệt, Kim Hồng Hoa quê Mỹ Tho , Trà Vinh.
- Quỳnh Hoa - Nha Mân Sa Đéc. Thúy Nga - Kiên Giang.

Liên hệ số điện thoại: 01239 579 799


Tôi tên Bùi Thị Hướng (cũng là Bùi Thị Thanh Hương), học sinh lớp Nhất trường Tiểu Học Xã Tân Phong, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Vĩnh Long (1963), tìm thầy là Thầy Ngô Trường Cữu, quê Nha Mân , Sa Đéc.

Ai biết Thầy ở đâu, xin chỉ giúp.

ĐT Liên lạc: 01239 579 799

Tin buồn: Vương Thành Chia, CGS L 5 K 11

Khóc bạn Vương Thành Chia, cựu giáo sinh khoá 11 SPVL.
Mất rồi ! Anh mới mất rồi sao !
An Bình tạm biệt mới hôm nào ?
Bốn mươi năm, mãn đời công vụ
Thanh nhàn chưa hưởng. Mất rồi sao ?
Từ nay chẵng gặp bạn tri âm
Thương xót Bá Nha huỷ cổ cầm
Lưu thuỷ - cao sơn đành lạc điệu
Thôi rồi ! Khóc bạn, khóc tri âm !
Cà phê giọt đắng đêm Cao Lãnh,
....................................................

Hiểu anh khổ nhọc bốn mươi năm.
Thanh nhàn chưa một ngày vui hưởng !
Buồn ơi ! Rót rượu nhớ tri âm !
Cao Lãnh ngày 2 tháng 8 năm 2014 

  
 Lớp 5K11 cáo phó tiếp tục mất một thành viên : Vương Thành Chia, cựu giáo sinh lớp 5 khoá 11 năm học 1972 - 1974, dạy học từ 1974 - 2013, nhiệm sở cuối cùng là Trường Tiểu học An Bình B xã An Bình huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

lutrong80@gmail.com

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long