Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Thầy Hà Phước Thảo - haphuocthao@hotmail.com

Thầy Hà Phước Thảo - haphuocthao@hotmail.com


Kính cùng thầy,
Nhận được mail thầy chúng em rất vui mừng
vậy là chúng em lại được sự chỉ bảo và dìu dắt của thầy
em xin thưa cùng thầy vài chuyện
Hình như cô Trà Mi là còn quản lý cả thư viện
Năm 73 em vào trường thì thầy Bỉ và Mười Hai đã tử nạn rồi
Còn thầy Tám là cựu chớ chưa cố
em có học thầy Chất, nhạc thầy Thành còn một thầy Thành nữa bán gạo cho nội trú dạy vẽ thì phải,
hình như là thầy Đức HTĐHHH
thầy Tâm cộng đồng
thầy Sơ thể dục...
một thầy bị phỏng
một thầy tướng hình sự chuyên hút pip...
Chờ đợi thường xuyên được sự hướng dẫn của thầy
Kính mong thầy dồi dào sức khỏe

Nếu quý thầy cô và đồng môn không muốn nhận những email tin nội bộ từ trang nhà Sư Phạm Vĩnh Long
hoặc không muốn giới thiệu địa chỉ email đến sư huynh đệ, xin vui lòng cho biết.

___________________________________


Vào 06:40 Ngày 03 tháng 9 năm 2011, Ha Phuoc đã viết:
gởi em cựu giáo sinh và nay là đồng nghiệp của thầy,

Thầy là Hà Phước Thảo, nguyên giáo sư kiêm Tổng Giám Thị Trường Sư Phạm Vĩnh Long đến 30.4.1975

thầy có đọc trang Web của em và rất vui mừng thấy em ôn cố tri tân và làm trang Web rất đẹp.
Thầy mới làm trangh Web để kỷ niệm những năm đào tạo các em giáo sinh trở thành những giáo chức để tiếp tục đào tạo những nhân tàI CHO ĐẤT NƯỚC.

Mới em xem trang Web của Thầy và nếu em còn nhớ tên chư vị cựu GS thì cho thầy biết thêm để bổ túc thêm danh sách các GS.


http://caodaigiaoly.free.fr/TruongSuPhamVinhLong.htm


thầy Thảo_____________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long