Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Dương thị Ngọc Lan 8K7 khanglan20@yahoo.com

Dương thị Ngọc Lan 8K7 khanglan20@yahoo.com

Thật vui
Dương thị Ngọc Lan , Vĩnh Bình . Lớp8 khoá7SPVL . Rất mong và ao ước được liên lạc quý Thầy Cô , quý bạn cũ ,quý đồng môn , đồng nghiệp...hơn 40 năm xa cách 

khanglan20@yahoo.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long