Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Chúc Mừng Gia Đình Sư Phạm Long An Lần 9 Thành Công

Chúc Mừng Gia Đình Sư Phạm Long An Lần 9 Thành Công


Họp Mặt Lần Thứ 9 Gia Đình Sư Phạm Long An được tổ chức tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - Ngày 16-6-2013 ( cơ sở cũ của trường Sư Phm Quốc Gia Long An).


Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image


Image

Image 

Image 

Image 

Image 

Image

Image 

Image 

Image

Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image
Image 


Image


ImageImage

Image 

Image


Image 

Image


Image


Image 

Image


Image


Image 

Image 

Image 

Image 

Image


Image 

Image


Image 

Image 

Image


Image 

Image


Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long