Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Cao hùng Viêt lớp 6 khoá 10

Cao hùng Viêt lớp 6 khoá 10

hungviet12316 hungviet12316@yahoo.com
 
Tôi là Cao hùng Viêt , ngày xưa học lớp 6 khoá 10 (1971-1973),hiện nay đang ở TP-HCM,đến nay nhờ 1hoom vô tình lên mạng,mới biết Trường có trang Web nầy. Nay muốn tìm lại số bạn xưa nhất là bạn bè lớp 6.       Đia chỉ liên lạc : hungviet12316@yahoo.com.Việt Nam!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long