Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Tin buồn: Vương Thành Chia, CGS L 5 K 11

Tin buồn: Vương Thành Chia, CGS L 5 K 11

Khóc bạn Vương Thành Chia, cựu giáo sinh khoá 11 SPVL.
Mất rồi ! Anh mới mất rồi sao !
An Bình tạm biệt mới hôm nào ?
Bốn mươi năm, mãn đời công vụ
Thanh nhàn chưa hưởng. Mất rồi sao ?
Từ nay chẵng gặp bạn tri âm
Thương xót Bá Nha huỷ cổ cầm
Lưu thuỷ - cao sơn đành lạc điệu
Thôi rồi ! Khóc bạn, khóc tri âm !
Cà phê giọt đắng đêm Cao Lãnh,
....................................................

Hiểu anh khổ nhọc bốn mươi năm.
Thanh nhàn chưa một ngày vui hưởng !
Buồn ơi ! Rót rượu nhớ tri âm !
Cao Lãnh ngày 2 tháng 8 năm 2014 

  
 Lớp 5K11 cáo phó tiếp tục mất một thành viên : Vương Thành Chia, cựu giáo sinh lớp 5 khoá 11 năm học 1972 - 1974, dạy học từ 1974 - 2013, nhiệm sở cuối cùng là Trường Tiểu học An Bình B xã An Bình huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

lutrong80@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long