Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Hình đám Tang Thầy Tám

Hình đám Tang Thầy Tám

Bạn Công Thành k10 SPVL nhờ Vĩnh gửi cho bạn những hình đám tang thầy Nguyễn Thành Tám.
 
 Người gửi dùm: Vĩnh CHS TPH71, K9 SPVL


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long