Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng năm 2015

Tin buồn: Thầy Nguyễn Trí Hiếu , khóa 8 SPVL

Kính anh Lâm Kim Luông , nhờ anh thông báo trên trang nhà SPVL một tin buồn : Thầy Nguyễn Trí Hiếu , khóa 8 SPVL(1969-1971) nguyên giáo viên trường Mong Thọ B Châu Thành Kiên Giang , nguyên giáo viên trường Bổ Túc Văn Hóa Tại Chức Vĩnh Long ( 1986-2010) đã qua đời  ngày 26 tháng 5 năm 2015 ( nhằm ngày 8 tháng 4 AL ) sau cơn bạo bệnh
Cám ơn Anh nhiều
Tôi : Trần Hữu Quang khóa 9 SPVL , dạy chung với Thầy Hiếu từ năm 1986 đến năm 2008

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long