Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: tháng mười 2014

Hình đám Tang Thầy Tám

Bạn Công Thành k10 SPVL nhờ Vĩnh gửi cho bạn những hình đám tang thầy Nguyễn Thành Tám.
 
 Người gửi dùm: Vĩnh CHS TPH71, K9 SPVL


Tin buồn: Thầy NGUYỄN THÀNH TÁM .

Gia đình Sư Phạm Vĩnh Long Xin báo tin buồn về Thầy Tám Cà Mau:
 Sau thời gian lâm bệnh nặng, thầy NGUYỄN THÀNH TÁM không qua khỏi và đã từ trần lúc 16 giờ 20 ngày 5/10/2014, nhằm ngày 12 tháng 9 Âm lịch . Hưởng thọ  73 tuổi. Lễ tang tổ chức tại Nhà Tang Lễ tỉnh Vĩnh Long, đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Lễ nhập quan lúc 23 giờ ngày 5/10/2014.
Lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 8/10/2014.    
Lễ động quan lúc 14 giờ ngày 8/10/2014.
An táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long .

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long