Sư phạm Vĩnh Long - Tin nội bộ: Lê Thanh Hùng, lớp II/2 khoá 11.

Lê Thanh Hùng, lớp II/2 khoá 11.

Kính gởi anh Lâm Kim Luông!
Tôi Lê Thanh Hùng, lớp II/2 khoá 11.
Trước đây khi trang Web còn dễ hoạt động, tôi cũng đã từng liên lạc với đồng môn thông qua trang Web này.
Nhưng từ khi có sự cố, tôi lại không am tường vi tính cho lắm nên vào để liên lạch thì không được, nên đành phải sử dụng kỹ năng này.
Nhờ anh hướng dẫn cụ thể để tôi có thể liên lạc được với đồng môn.
Xin chân thành cảm ơn trước!
Lê Thanh Hùng- Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người coi

Tin cũ

Blog Sư phạm Vĩnh Long